Ga Đà Nẵng

Ga DN

Biển Đà Nẵng

Bien DN

Cái này cũng đã từng đi qua, chỉ tội là đi vào buổi tối nên nhìn nước đen thui D

Advertisements