Rất nhiều người gửi thư cho mình đăng kí hay hỏi cách đăng kí tham gia chương trình, vì vậy mình cin được nói rõ là mình không phải là Lại Văn Sâm, cũng không đại diện cho đài truyền hình Việt Nam.

Nếu các bạn muốn đăng kí tham gia chương trình, xin hãy vào đây xem:

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/MauDangKy/2007/3/14/91233/

Advertisements