Lần này các bạn không thể download được mà hàng ngày tôi sẽ update các báo trên trang:

http://docbaonet.extra.hu/index.php

Các bạn có thể download hoặc xem từng trang, download cả tờ báo hoặc tất cả các báo.

Chú ý link “Download directory as tar.gz archive cuối mỗi trang

Link dự trữ : http://www.freeweb.hu/docbao/index.php 

Advertisements