Cái tutorial này làm theo yêu cầu của một bạn 🙂

 1. Trước hết bạn cần phải có acc trên extra.hu (nếu bạn gặp khó khăn khi đăng kí thì hãy vào đây)
 2. Download wordpress 2.1 http://wordpress.org/download , unzip và up lên host
 3. Sửa file wp-config-sample.php và up lên với tên mới là wp-config.php   Chỉ cần sửa 4 dữ liệu đầu tiên của file <?php  
  // ** MySQL settings **
  Ví  dụ acc của tôi là nam pass la nam123 thì sẽ cần phải điền thế này
  define(‘DB_NAME’, ‘nam‘);    // The name of the database
  define(‘DB_USER’, ‘nam‘);     // Your MySQL username
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘nam123‘); // pass này trùng voi
  define(‘DB_HOST’, ‘nam.extra.sql’);    // 99% chance you won’t need to change this value
 4. Sau khi làm xong ba bước trên bạn có thể vào web để làm nốt công việc còn lại. Những phần sau đều có hướng dẫn chi tiết nên mình ko nêu ra ở đây nữa.

Chúc mọi người làm tốt.

Advertisements