Hôm nay thi xong nên tranh thủ sửa lại trang docbaonet.extra.hu. Giờ đây các bạn có thể đọc báo dễ dàng hơn ở trang trên.

Ai có hứng đọc báo giấy thì có thể vào xem thử: http://docbaonet.extra.hu

Advertisements