Nmap là công cụ không thể thiếu được đối với những ai muốn tìm hiểu về bảm mật mạng. Dưới đây là 1 tutorial ngắn ngọn, mang tính chất tra cứu, dùng cho những người đã có hiểu biết nhất định về nmap.

nmap-tutorial.pdf

Advertisements