Tài liệu này là gì?

Trong trường hợp bạn chưa từng dùng thử, prototype.js là một thư viện JavaScript được viết bởi Sam Stephenson. Thư viện này có ý tưởng xuất sắc và là một mã tương thích chuẩn được viết rất tốt, với hàng loạt các thành phần liên quan đến việc xậy dựng những trang web đa dạng và có tính tương thích cao để giúp bạn xây dựng các trang Web2.0.

Nếu bạn cố gắng sử dụng thư viện này gần đây, bạn có thể nhận thấy rằng tài liệu kèm theo không phải là một điểm mạnh của nó. Như những nhà phát triển trước tôi, tôi phải cật lực xem toàn bộ mã lệnh và thực hành với nó. Tôi nghĩ sẽ là rất tuyệt nếu như để lại vài dòng ghi chú khi tôi học và chia sẻ nó với mọi người.

Tôi cũng giới thiệu un-official reference cho các đối tượng, lớp, hàm số, và phần mở rộng kèm theo thư viện này.

Khi bạn đọc những ví dụ và phần tham khảo, nhà phát triển quen thuộc với ngôn ngữ Ruby sẽ nhận thấy rằng có sự giống nhau có chủ ý các lớp có sẵn của Ruby và nhiều phần mở rộng khác được khởi tạo bởi thư viện này.

Tài liệu tiếng việt do Giang Trần dịch có thể nói là rất ngắn ngọn, cấu trúc dễ hiểu, dành cho những ai lười đọc tiếng anh 🙂

Xem online ở đây

http://nam82.info/php/prototype.htm

hoặc: Sử dụng Prototype.js 1.5.0

Advertisements