Brainstorming (Tấn công não) là một kỹ thuật tạo ra ý tưởng trong công việc làm việc theo nhóm. Kỹ thuật này được sáng tạo từ năm 1957, nhằm giải quyết các vấn đề. Nó được miêu tả trong cuốn sách Applied Imagination do  Alex F. Osborn, một nhà quản trị quảng cáo.

Brainstorming được sử dụng trong các công việc sau đây

·        Phát triển sản phẩm mới

·        Quảng cáo

·        Giải quyết vấn đề

·        Quá trình quản trị

·        Quản trị dự án

·        Xây dựng nhóm

·        Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Chỉ với các vấn đề trên các bạn đã thấy tầm quan trọng của brainstorming có ý nghĩa rất lớn trong các công việc hàng ngày của chúng ta, quan trọng với các công việc của doanh nghiệp, các dự án.

Quy trình brainstorming có các yêu cầu như sau

–         Có một nhóm làm việc, để thực hiện brainstorming bạn cần có 1 nhóm từ 3 người trở lên, trong đó có 1 người đứng đầu điều hành cuộc làm việc, có một thư ký của nhóm ghi chép các ý kiến, đóng góp của thành viên

–         Các thành viên đều có quyền bình đằng, không bị phân biệt bởi một bên nào, không  bị tước quyền phát biểu, cho ý kiến.

Quy trình giản đơn

  • Đưa ra các vấn đề
  • Giải quyết vấn đề
  • Lựa chọn các phương án giải quyết

–         Người chủ trì cuộc họp sẽ đưa ra các vấn đề cho nhóm thảo luận

–         Các thành viên sẽ thảo luận, đưa ra các cách giải quyết, các giải pháp, các ý tưởng mới để giải quyết vấn đề. Tất cả các ý kiến đưa ra đều được thảo luận để phản biện, bảo vệ…

–         Buổi thảo luận kết thúc khi các vấn đề đã được thảo luận hết, các thông tin được trao đổi đã ở mức bão hóa và người chủ trì cuộc họp sẽ tổng kết các giải pháp , đưa ra những giải pháp tối ưu nhất và lấy lựa chọn từ nhóm. Các phương án lựa chọn đòi hỏi phải được sự nhất trí cao của nhóm.

Các trình tự phức tạp hơn của kỹ thuật brainstorming các bạn có thể tham khảo trên mạng internet. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp ở đường dẫn sau

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming

Đối với các bạn trẻ khi khởi nghiệp thì nên tập cách làm việc theo nhóm. Bạn có thể trực tiếp điều hành cuộc họp hoặc nhờ một người có kinh nghiệm, kiến thức để điều hành cuộc họp.

Bạn sẽ đưa ra những vấn đề hoặc  ý tưởng của bạn để mọi người thảo luận, mọi người sẽ đưa ra những các giải quyết, các phương án thực hiện, các ý tưởng mới hơn để giúp bạn có thể đúc kết và tích lũy những ý kiến, ý tưởng.

Thân ái

Đạt Eric (saga.vn)

Advertisements