Ôm

Nhớ lắm một cái ôm.

Ôm em vào lòng

Cho đời bớt cực.

Ôm em vào lòng

Cho hết buồn đau.

Ôm em vào lòng

Quên đi thù hận.

Ôm em vào lòng

Thỏa nỗi nhớ mong.

Ôm em vào lòng

Đời có thêm tươi?


Advertisements